تبلیغات
فناوری اطلاعات و ارتباطات - جواب 9 مثال آرایه (مثال های مطلب زیر )
به وبلاگ آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات خوش آمدید ....... امید است که از مطالب آموزشی نهایت استفاده را برده باشید با نظرات پر بارتان من را در اداره و سر و سامان دادن به وبلاگ یاری نمایید .......... با تشکر ...... مدیریت بلاگ

تبلیغات پیامکی


بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 7 فروردین 1390

  جواب سئوال 1 :

main()

{  int  i, a[10]

     for (i=0 ; i<=9 ; i++ )

cin >> a[i] ;

     for ( i=9 ; i>=0 ; i-- )

cout << a[i] ;

}


  جواب سئوال 2 :

main()

{  int  i, a[5000] , s=0 ;

     for (i=0 ; i<=4999 ; i++ )

{ cin >> a[i] ;

     s= s + a[i] ;

}

   flout m ;

m = s/5000 ;

cout << m  ;

}


  جواب سئوال 3 :

main()

{  int  i , a[100]  ;

     for (i=0 ; i<=99 ; i++ )

          cin >> a[i] ;

int   max , imax ;

     max = a[0]

     imax = 0

for ( i=1 ; i <= 99 ; i ++ )

     if ( a[i] > max )

{  max = a[i] 

imax = i ;

}

 cout << max << imax  ;

}


  جواب سئوال 4 :

 صعودی

for ( i=0 ; i<=19 ; i++ )

                     cin >> a [i] ;

for ( i=0 ; i<=18 ; i++ )

     { j = i + 1 ;

          if ( a[i] > a[j] ) ;

    x = a[i] ;

    a[i] = a[j] ;

    a[j] = x ;

}

 نزولی

for ( i=0 ; i<=19 ; i++ )

                     cin >> a [i] ;

for ( i=0 ; i<=18 ; i++ )

     { j = i + 1 ;

          if ( a[j] > a[i] ) ;

    x = a[i] ;

    a[i] = a[j] ;

    a[j] = x ;

}

جهت مشاهده ادامه جواب ها كلیك كنید ....


  جواب سئوال 5 :

for ( i=0 ; i<=9 ; i++ )

   cin >> a [i] ;

for ( i=0 ; i<=8 ; i++ )

     { j = i + 1 ;

          if ( a[i] > a[j] ) ;

    x = a[i] ;

    a[i] = a[j] ;

    a[j] = x ;

}

s =a[4] + a[5] ;

t = s / 2 ;

cout << t ;

{


  جواب سئوال 6 :

 


  جواب سئوال 7 :

 


  جواب سئوال 8 :

for ( i=0 ; i<=4 ; i++ )

       for ( j=0 ; j<=3 ; j++ )

cin >> a[i][j] ;

for (i=0 ; i<=4 ; i++ )

  for ( j=0 ; j<=3 ; j++ )

cout << a[j][i] ;


  جواب سئوال 9 :

for ( i=0 ; i<=4 ; i++ )

                                     for ( j=0 ; j<=4 ; j++)

{ if ( i!=j )

     if ( a[i][j] = = 0 )

}

cout << "ghotri " ;

else

cout << " ghotri nist " ;   
طبقه بندی: ساختمان داده ها، 
ارسال توسط عباس غلامی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظرتون در مورد وبلاگ چیه ....

پیوند های روزانه
امکانات جانبی

قالب وبلاگ

پیامک عاشقانه